PRIVACY POLICY

PRIVACY BELEID TULLER SLOOPWERKEN

Tuller sloopwerken vind het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de website en de gegevensverwerking in het kader van de dienstverlening te waarborgen. Daarom zorgen we ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt.

We nemen hiervoor het volgende in acht bij het verwerken van persoonlijke gegevens:

  1. 1. Je data wordt verzameld en opgeslagen voor hoofdzakelijk deze redenen:
  2. a. De uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de opdracht.
  3. b. Klantenservice
  4. c. Wettelijke eisen
  5. 2. De gegevens die we verzamelen worden alleen voor bovenstaande doeleinden

gebruikt.

  1. 3. Persoonlijke gegevens worden verwijderd als wij deze niet meer nodig hebben.
  2. 4. We zorgen dat je data wordt beschermd.

In dit privacy beleid beschrijven we daarom welke gegevens we verzamelen en hoe deze worden gebruikt.

Toestemming

Door de informatie en de dienstverlening via onze organisatie en op onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Tuller sloopwerken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en afnemers van de diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruik van onze dienstverlening

Wanneer u bepaalde dienstverlening bij ons afneemt vragen we u om persoonsgegevens te verstekken in het kader van de opdracht. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en/of te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Tuller sloopwerken. Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tuller sloopwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen (uitvoering van de opdracht) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten (bijvoorbeeld het digitale contactformulier) naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit is nodig om uw vragen te verwerken en uw verzoek te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Tuller sloopwerken. Wij zullen de gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Tuller sloopwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen (beantwoording van uw verzoek) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

Tuller sloopwerken gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Tevens kunnen wij onze website hiermee optimaliseren.

Doelen

Tuller sloopwerken verwerkt geen informatie voor andere doelen dan de doelen die worden beschreven in dit privacy beleid. Tenzij we van tevoren hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  1. 1. Onze uitvoering van de overeenkomst: a. De opdracht
  2. 2. Ons rechtmatige belang: a. Klantenservice
  3. 3. Jouw toestemming: a. Informatie aanvragen via de website
  4. 4. Onze wettelijke verplichtingen: a. Wettelijke eisen

Hoe lang we je gegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het uitvoeren van de opdracht (het doel) waarvoor deze verzameld zijn, of om te voldoen aan regelgevende eisen. Indien dit niet langer nodig is, dan worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de toestemming voor de verwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens door Tuller sloopwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wat inhoudt dat u bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een bestand aan u te verstrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of intrekking van de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tullersloopwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar hoogstens binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom aan te raden om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Nieuwsbrief

Tuller sloopwerken maakt geen gebruik van een nieuwsbrief in welke vorm dan ook.

Vragen of klachten

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met ons via info@tullersloopwerken.nl. Tuller sloopwerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende deze link.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap